เนื้อเพลงคณิตสาสตร์

1. มาร้องเพลงกัน

ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ป่าม ปาม ปาม ป่าม ป้าม ปาม ปาม ๆ ๆ ๆ
มา ๆ ๆ ๆ ๆ มาเถิดเรามา มาร้องเพลงกัน (เฮ !) ลืมความทุกเร็วพลัน สนุกสุขสันต์กันให้เต็มทรวง
เรียนคณิตวันนี้ไม่ควรมีความทุกข์ทั้งปวง วิชาคณิตชื่นทรวงไม่หลอกไม่ลวงพาเราชื่นใจ (ซ้ำอีกรอบ)

2. ไปตลาด

มีเงินอยู่ 10 บาท ฉันไปตลาดไปซื้อของมา ซื้อไป 3 บาทแล้วหนา ๆ คงเหลือเงินตรามีค่า 7 บาท
มีเงินอยู่ 17 บาท ฉันไปตลาดไปซื้อของมา ซื้อไป 9 บาทแล้วหนา ๆ คงเหลือเงินตรามีค่า 8 บาท
มีเงินอยู่ 6 บาท ฉันไปตลาดไปขายของมา ขายได้ 3 บาทแล้วหนา ๆ คงได้เงินตรามีค่า 9 บาท
มีเงินอยู่ 9 บาท ฉันไปตลาดไปขายของมา ขายได้ 6 บาทแล้วหนา ๆ คงได้เงินตรามีค่า 15 บาท

3. บวกผลลัพธ์ไม่เกิน 5

มีกา 2 ตัว กาบินมา 1 ตัว รวมมีกากี่ตัว รวมมีกา 3 ตัว
มีกา 3 ตัว กาบินมา 2 ตัว รวมมีกากี่ตัว รวมมีกา 5 ตัว
มีกา 2 ตัว กาบินมากี่ตัว รวมมีกา 5 ตัว กาบินมา 3 ตัว
มีกา 3 ตัว กาบินมากี่ตัว รวมมีกา 5 ตัว กาบินมา 2 ตัว
เดิมมีกากี่ตัว กาบินมา 1 ตัว รวมมีกา 5 ตัว เดิมมีกา 4 ตัว
เดิมมีกากี่ตัว กาบินมา 4 ตัว รวมมีกา 5 ตัว เดิมมีกา 1 ตัว
4. การลบ

มีแมวอยู่ 3 ตัว เดินเข้าครัวแล้วเงียบหาย ย่างปลา 5 ตัวไว้ เจ้าแมวตัวร้ายคาบไป 3 ตัว
คงเหลือปลาอีกกี่ตัว คงเหลือปลาอีก 2 ตัว
มีแมวอยู่ 5 ตัว เดินเข้าครัวแล้วเงียบหาย ย่างปลา 10 ตัวไว้ เจ้าแมวตัวร้ายคาบไป 5 ตัว
คงเหลือปลาอีกกี่ตัว คงเหลือปลาอีก 5 ตัว (ซ้ำอีกรอบ)

5. นับลดทีละสอง

ไม้ 10 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาเหลือไม้ 8 แผ่น
ไม้ 8 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาเหลือไม้ 6 แผ่น
ไม้ 6 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาเหลือไม้ 4 แผ่น
ไม้ 4 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาเหลือไม้ 2 แผ่น
ไม้ 2 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาไม่เหลือซักแผ่น (ซ้ำอีกรอบ)

6. นับลดทีละสาม

ผ้าเช็ดหน้า 9 ผืน ชื้นไปด้วยน้ำตา ใจอาวรณ์หนักหนา เหลือมาเพียง 6 ผืน
ผ้าเช็ดหน้า 6 ผืน ชื้นไปด้วยน้ำตา ใจอาวรณ์หนักหนา เหลือมาเพียง 3 ผืน
ผ้าเช็ดหน้า 3 ผืน ชื้นไปด้วยน้ำตา ใจอาวรณ์หนักหนา ไม่เหลือมาเลยซักผืน (ซ้ำอีกรอบ)

7. ความหมายการคูณ 1

6 × 5 ๆ ขอบอกคุณว่า เอา5 บวกกัน 6 ตัว แต่ 5 × 6 นั้นเอา 6 ห้าตัว บวกกันถ้วนทั่ว เอา 6 ห้าตัวบวกกันเอย

8. ความหมายการคูณ 2

5 เอย 5 × 3 ขอบอกคนงาม มี 3 บวกกัน 5 ตัว 3 × 5 นั้นมี 5 สามตัว บวกกันถ้วนทั่ว หนูอย่ากลัวลองทำ
แม้นหนูจะคูณเมื่อไหร่ ขอโปรดจำไว้บวกซ้ำ ๆ ควรจำ อยากคูณให้เร็วนั้นไม่ยากล้ำ ท่องสูตรคูณประจำทุกค่ำเช้าเอย

9. ความหมายการคูณ 3

6 + 6 + 6 + 6 บวกแล้วได้ 24 6 รวมกัน 4 ที 4 ครั้ง คือ 4 × 6 (ซ้ำอีก 4 รอบ)

10. การหาร
หาร หาร หาร หนูรู้การหารหรือไม่ ตัวหารลบออกเรื่อยไป จนหมดตัวตั้งที่ให้ไว้ ๆ จำนวนครั้งที่ลบได้ผลหารเอย
หาร หาร หาร หารมันไม่ยากเท่าไร ส่วนกลับของคูณนั่นไง เช่น 2 × 5 เป็น 10 ไซร้ ๆ 2 ไปหาร 10 ได้ 5 (ซ้ำอีกรอบ)

11. นับขา
ลูกเป็ดตัวน้อย ๆ เดินชดช้อยช่างน่ารัก 3 ตัวนั้นเข้ามาทัก ๆ ฉันอยากรู้นักว่ามีกี่ขา ฉันอยากบอกนักว่ามี 6 ขา
ลูกเป็ดตัวน้อย ๆ เดินชดช้อยช่างน่ารัก 12 ขาเดินเข้ามาทัก ๆ ฉันอยากรู้นักว่ามีกี่ตัว ฉันอยากบอกนักว่ามี 6 ตัว
ลูกเป็ดตัวน้อย ๆ เดินชดช้อยช่างน่ารัก 6 ตัวนั้นเข้ามาทัก ๆ ฉันอยากรู้นักว่ามีกี่ขา ฉันอยากบอกนักว่ามี 12 ขา
ลูกเป็ดตัวน้อย ๆ เดินชดช้อยช่างน่ารัก 6 ขาเดินเข้ามาทัก ๆ ฉันอยากรู้นักว่ามีกี่ตัว ฉันอยากบอกนักว่ามี 3 ตัว

12. นับน้อยหน่า
มานีนั่งขายน้อยหน่า อย่ามัวช้ารีบมาจอง กองละ 3 ผล รสดีน่าลอง ชูใจนั้นเฝ้าตรึกตรอง 2 กองนั้นมีกี่ผล
2 กองนั้นมี 6 ผล
มานีนั่งขายน้อยหน่า อย่ามัวช้ารีบมาจอง กองละ 3 ผล รสดีน่าลอง ชูใจนั้นเฝ้าตรึกตรอง 6 กองนั้นมีกี่ผล
6 กองนั้นมี 18 ผล
มานีนั่งขายน้อยหน่า อย่ามัวช้ารีบมาจอง กองละ 3 ผล รสดีเหลือทน ปรีชานั้นเฝ้าฝึกฝน 6 ผลซักมีกี่กอง
6 ผลนั้นมี 2 กอง
มานีนั่งขายน้อยหน่า อย่ามัวช้ารีบมาจอง กองละ 3 ผล รสดีเหลือทน ปรีชานั้นเฝ้าฝึกฝน 12 ผลซักมีกี่กอง
12 ผลนั้นมี 4 กอง

13. แบ่งมะม่วง
มะม่วง 15 ผล แบ่งน้อง 3 คน คนละเท่ากัน คิดแบ่งได้เร็วพลัน ๆ คนหนึ่งนั้นจะได้กี่ผล คนหนึ่งนั้นจะได้ 5 ผล
มะม่วง 20 ผล แบ่งน้อง 5 คน คนละเท่ากัน คิดแบ่งได้เร็วพลัน ๆ คนหนึ่งนั้นจะได้กี่ผล คนหนึ่งนั้นจะได้ 4 ผล
มะม่วง 12 ผล แบ่งน้องกี่คน ได้คนละ 4 ผล คิดแบ่งได้เร็วพลัน ๆ แบ่งน้องนั้นจะได้กี่คน แบ่งน้องนั้นจะได้ 3 คน
มะม่วง 20 ผล แบ่งน้องกี่คน ได้คนละ 4 ผล คิดแบ่งได้เร็วพลัน ๆ แบ่งน้องนั้นจะได้กี่คน แบ่งน้องนั้นจะได้ 5 คน
มะม่วงมีกี่ผล แบ่งน้อง 3 คน ได้คนละ 6 ผล คิดแบ่งได้เร็วพลัน ๆ มะม่วงนั้นมีกี่ผล มะม่วงนั้นมี 18 ผล
มะม่วงมีกี่ผล แบ่งน้อง 2 คน ได้คนละ 10 ผล คิดแบ่งได้เร็วพลัน ๆ มะม่วงนั้นมีกี่ผล มะม่วงนั้นมี 20 ผล

14. มุม (1)
สังเกตและดูให้ดี มุมนั้นมีมากมายนานา อันว่ามุมฉาก 90 องศา ๆ มุมแหลมนั้นเล็กกว่ามุมฉาก ๆ
กว้างกว่า 90 องศา (ชะ) เรียกว่ามุมป้านหนูจ๋า (ชะ) มุมตรงอย่าสงกา 180 องศา เอิง เอย เอิง เอย (ซ้ำอีกรอบ)

15. มุม (2)

มุม 90 องศา เราเรียกว่า มุมฉาก มุมเล็กกว่ามุมฉากจำไม่ยากมุมแหลมนะเธอ มุม ขคง เรียกย่อ ๆ ว่ามุม ค ๆ
เราเรียกจุด ค ว่าจุดยอดของมุมนะเออ
มุม 90 องศา เราเรียกว่า มุมฉาก มุมใหญ่กว่ามุมฉากชื่อต่างหากมุมป้านนะเธอ มุม ขคง เรียกย่อ ๆ ว่ามุม ค ๆ
คข และ คง เรียกว่าแขนของมุมนะเออ

16. สี่เหลี่ยมมุมฉาก (1)
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ๆ เท่ากับ 4 มุมฉาก ๆ ถ้าทุกด้านเท่าที ๆ เรียกสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๆ ถ้าด้านติดกันไม่เท่ากัน ๆ
เท่ากันแต่ด้านตรงข้าม ๆ รูปนี้มีนาม ๆ ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๆ พื้นนั้นหนาจำไว้แม่นนา กว้างคูณยาวนา ๆ ละ ลา ๆ ๆ ๆ ๆ

17. สี่เหลี่ยมมุมฉาก (2)
สี่เหลี่ยมผืนผ้าหนูเอยมาหาพื้นที่กันเว้ย จงทำดังนี้ เอากว้างคูณยาวเข้าซี คูณกันได้แล้วต้องมี หน่วยของมัน
นะซิเป็นตารางออกมา สี่เหลี่ยมอีกรูปก็คือจัตุรัส มันก็เหมือนกัน แต่กว้างยาวนั้นมันเท่ากันเอย แล้วรูปอื่นเชื่อครูดีกว่าทดลองหาพื้นที่ห้องเรียน หาไม่ยากแม้เราพากเพียร กว้างคูณยาวเขียนลงไปตอบเลย

18. หน่วยการวัด
(สร้อย) พันเมตร ๆ นั้นยาวเท่า1 กิโลเมตร พันเมตร ๆ นั้นยาวเท่า1 กิโลเมตร
10 มิลลิเมตรยาว 1 เซนติเมตร 100 เซนติเมตร ยาวเท่า 1 เมตรหนา 1000 เมตรนั้นมีขอบเขตไกลตา
ยาว 1 กิโลเมตรนาพวกเรามาท่องจำให้ดี (ซ้ำอีกรอบ) (สร้อย)

19. การชั่ง
1 เมตริกตันนั้นมีค่า 1000 กิโลกรัม 1 กิโลกรัมมีค่าเท่า1000 กรัม ๆ ตำลึง 100 กรัมหนูจงจำมีค่า 1 ขีด
1 กิโลกรัมขอพูดย้ำมีค่า 10 ขีด ๆ ท่องกันวันละนิด 10 ขีดเป็น1 กิโลกรัม (ซ้ำอีกรอบ)

20. การตวง
การตวงนั้น ๆ จำไว้ให้ขึ้นใจ 1,000 มิลลิลิตร ๆ เป็น 1 ลิตรเข้าใจ (ซ้ำ)
หากซื้อข้าว 1 ถัง ได้ 20 ลิตรนอ หากซื้อ 1 เกวียนหนอจะต้องขอมาร้อยถังเอย (ซ้ำทั้งหมดอีกรอบ)

21. สัปดาห์หนึ่งมี 7 วัน
สัปดาห์หนึ่งมี 7 วัน วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
พฤหัส ศุกร์ เสาร์ สิ้นสุด โรงเรียนเราหยุดพักผ่อน 2 วัน (ซ้ำ 4 รอบ)

22. 1 ปี มี 12 เดือน
หนึ่งปีมี 12 เดือน ไม่อยากลืมเลือนท่องกันไว้ดีกว่า มกรา กุมภา มีนา เมษา พฤษภา มิถุนา
กรกฎา สิงหา กันยา ตุลา พฤศจิกา ธันวาคม (ซ้ำ 3 รอบ)

23. มาตราเวลา
60 วินาที เป็น 1 นาที 60 นาทีนี้คือ 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมงผ่านไปเป็น 1 วัน
ครบ 7 วันพลันรวมกันเป็น 1 สัปดาห์ 30 วันนั้นเป็น 1 เดือน แต่ในบางเดือนมีถึง 31 วัน
เดือนกุมภาพันธ์ 28 วันพึงมี นั้นครบ 4 ปี เดือนนี้มี 29 วัน 12 เดือนนั้นเป็น 1 ปี นับดูอีกที 365 วัน
ปีที่กุมภาพันธ์มี 29 วัน ต้องเพิ่มอีก 1 วัน ในปีนั้นจึงจะถูกเอย (ซ้ำอีกรอบ)

24. ฝันอยากเป็นอะไร
หนูจ๋าหนู คิดดูให้ดีดี อนาคตหนูจะสุขี โตขึ้นหนูนี้จะเป็นอะไร
สมเดชอยากเป็นทหาร ป้องกันอริราชศัตรู ปรีชาอยากเป็นคุณครู ให้ความรู้เด็ก ๆ ทั่วไป
วีระยุทธ อยากเป็นตำรวจ วิ่งไล่กวดผู้ร้ายเร็วไว สมวงษ์อยากเป็นอะไร อ๋อ นึกได้เป็นพยาบาล
หนูจ๋าหนูต้องเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ หนูจะต้องขยันหมั่นทำการบ้านมาส่งคุณครู

25. อย่าทำเสียงดัง
หนูจ๋าอย่าทำเสียงดัง ระมัดระวังกันไว้ซักหน่อย พูดจากันให้ค่อยๆ พูดเบา เบาหน่อยแต่พอได้ยิน
เว้นวะ เอะอะโวยวายมันน่าละอายใคร เพราะใครเขาหมิ่น อับอายเขาไปทั่วถิ่น ๆ ใครเขาได้ยินเขาจะนินทา
หนู หนู รู้จักเกรงใจ ตะเบ็งเสียงไปไม่เห็นเข้าท่า พูดเบา เบา เอาไว้ดีกว่า ๆ น่ารักหนักหนามีมารยาทเอย

Advertisements


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s